Szkółka Wędkarska

 

 

Plan pracy zajęć  Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej działającej przy Kole PZW 126 Policja Włocławek.

Cele ogólne szkółki wędkarskiej:
1. Popularyzowanie i upowszechnianie wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży
2. Propagowanie wędkarstwa, jako aktywnego i rozsądnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży nad wodą
3. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo w zajęciach szkółki wędkarskiej
4. Poszerzenie procesu szkolenia dzieci  z uwzględnieniem ich zainteresowań
5. Kształtowanie poszanowania przyrody i ochrony środowiska

Cele szczegółowe szkółki wędkarskiej:
1. Propagowanie różnych dziedzin wędkarstwa
2. Zapoznanie i nauka Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW
3. Wdrażanie zasad etyki wędkarskiej i historii wędkarstwa polskiego
4. Poznawanie zasad ekologii  i uczenie szacunku dla przyrody
5. Wciągnięcie nowych adeptów  w szeregi członków PZW

Sposoby realizacji celów:
1. Spotkania w Młodzieżowej Szkółce Wędkarskiej
2. Zajęcia praktyczne nad wodami zarządzanymi przez okręg mazowiecki PZW

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkółki wędkarskiej:
1. Andrzej Horst tel. 571-319-944
2. Przemysław Strzelecki
3. Krzysztof Nijakowski
4. Marek Lewandowski
5. Leszek Olkiewicz
6. Andrzej Błaszczyk

Terminy spotkań szkółki wędkarskiej: 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu przez okres od marca do grudnia.
Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w biurze zarządu okręgu mazowieckiego PZW przy ulicy Sienkiewicza 15 – w terminach podanych w tabeli 
Za  prezentowanie informacji dotyczącej pracy młodzieżowej  szkółki wędkarskiej na stronie internetowej koła odpowiedzialny jest kol. Leszek Olkiewicz.

Za całokształt pracy szkółki odpowiedzialny jest wiceprezes ds. organizacyjnych i młodzieży kol. Andrzej Horst.

Rozkład materiału – zajęcia teoretyczne i praktyczne Szkółki Wędkarskiej Koła PZW nr 126 w roku 2019

Lp.

Terminy spotkań

Tematyka

 

Liczba godzin

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1.

30.03.2019r.

1.Spotkanie organizacyjne młodzieży i rodziców z prowadzącymi zajęcia szkółki.

2.  Przygotowanie do zajęć praktycznych(budowa zestawów, wyważanie spławików, wiązanie haczyków, wiązanie przyponów)

 

1,5

kol. Przemysław Strzelecki

kol. Andrzej Horst

kol. Andrzej Błaszczyk

kol. Krzysztof Nijakowski

Biuro OM PZW we Włocławku ul. Sienkiewicza 15

2.

28.04.2019r.

1.Podstawowy sprzęt wędkarski - omówienie metody spławikowej (bat i metoda odległościowa).

2.Bezpieczeństwo i zachowanie się nad wodą podczas wędkowania.

3.Na łowisku – łowimy metodą spławikową.

4

kol. Andrzej Horst

kol. Andrzej Błaszczyk

Zajęcia teoretyczne i praktyczne nad wodą j. Skoki

3.

11.05.2019r.

1. Wędkarstwo w internecie, w

obiektywie kamery i aparatu fotograficznego

1,5

kol. Leszek Olkiewicz

 

4.

08.06.2019r.

1.Podstawowy sprzęt wędkarski - omówienie metody gruntowej.

2. Podstawowy sprzęt wędkarski - omówienie techniki spinningowej.

1,5

kol. Stanisław Włodarczyk

kol. Dariusz Haberski

 

5.

29.06.2019r.

2.Wybór i organizacja stanowiska wędkarskiego.

1. Na łowisku – łowimy metodą spławikową.

4

kol. Przemysław Strzelecki

kol. Andrzej Horst

Zajęcia teoretyczne i praktyczne nad wodą- j. Czarne

6.

07.09.2019r.

1. Na łowisku – łowimy metodą spławikową

2. Zanęty, przynęty i dodatki do zanęt - przygotowanie zanęt, sposoby nęcenia na wodach stojących i płynących

4

kol. Andrzej Błaszczyk

kol. Krzysztof Nijakowski

Zajęcia teoretyczne i praktyczne nad wodą j. Łuba

7.

13.10.2019r.

1. Przygotowanie wędek i wybór zestawu do metody połowu.

2.Na łowisku – łowimy metodą spławikową.                                                               

4

kol. Andrzej Horst

kol. Andrzej Błaszczyk

Zajęcia teoretyczne i praktyczne nad wodą

8.

Termin do uzgodnienia

1. Historia i tradycje wędkarstwa.

2. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

1,5

kol. Przemysław Strzelecki

Szkoła podstawowa w Fabiankach

9.

Termin do uzgodnienia

1. Woda i jej mieszkańcy.

2. Nasze ryby słodkowodne, budowa ryb.

1,5

kol. Leszek Olkiewicz

kol. Janusz Łojko

Szkoła podstawowa nr 20

10.

Termin do uzgodnienia

1.Omówienie tematyki- ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem fauny i flory wodnej.

2.Bezpieczne spędzanie wolnego czasu nad wodą

1,5

kol. Leszek Olkiewicz

kol. Janusz Łojko

 

Szkoła podstawowa nr 20

11.

Termin do uzgodnienia

1.Wędkarstwo rekreacyjne jako forma aktywnego wypoczynku i realizacji zainteresowań własnych

1,5

Kol. Przemysław Strzelecki

Szkoła podstawowa w Fabiankach

 

Wasze komentarze (0)