18.12.2022 r. Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW Nr 126 "Policja" - podsumowanie działalności w 2022 roku