Sprzątanie Skoków 11.11.2021 r.

Wczoraj zarybianie, dzisiaj sprzątania.