Szkolenie w dniu 29.o6.2019-SZKÓŁKA W¦ĘDKARSKA.

Odbyło się szkolenie w zakresie metody spławikowej - J.Czarne, zgodnie z pkt.5 programu na 2019 r.