ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA 126

W dniu 23 lutego 2020 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła 126. Sprawozdanie zostało przyjęte a wnioski dotyczące roku 2020 zostały przygotowane na piśmie.