Konkurs "Czyste wody - zdrowe ryby" 2022 - finał

Podobnie jak w 2021 roku, konkurs plastyczny „Czyste wody – zdrowe ryby” organizowany był wśród dzieci Szkoły Podstawowej w Fabiankach. Zawężenie kręgu szkół podyktowane było względami pandemicznymi.

Tym razem również inicjatywa Koła PZW Nr 126 spotkała się ze sporym zainteresowaniem najmłodszych. Konkurs przeprowadzono w grupach wiekowych: dla klas O – 3 i 4 – 8. Prace wykonywane były różnymi technikami a na ich ostateczny kształt wpływ miały rozmowy i dyskusje dzieci z nauczycielami podczas zajęć lekcyjnych. Ostatecznie grono plastyków szkolnych dokonało oceny 69 najlepszych prac.

Finał konkursy miał miejsce 3.06.2022 roku. Było to niewątpliwie znaczące wydarzenie w życiu placówki dydaktycznej. Nagrodzonych zostało 25 młodych artystów w obecności ok. 200 uczniów a także  nauczycieli i wychowawców. Całość uroczystości, w sposób profesjonalny poprowadził Kol. Maciek Jastrzębski - członek Zarządu naszego Koła, który jednocześnie jest korespondentem zagranicznym Polskiego Radia. Każdy z wyróżnionych otrzymał nagrodę rzeczową, których fundatorem było Koło PZW Nr 126 „Policja”.

Zarząd Koła, składa szczególe podziękowania Koledze Przemysławowi Strzeleckiemu, za jego zaangażowanie na każdym etapie realizacyjnym przedsięwzięcia. Kol. Przemek jest również członkiem Zarządu Koła i jednocześnie nauczycielem w Sz. P. Fabianki