Dane kontaktowe

 

Siedziba

Biuro Okręgu Mazowieckiego PZW

ul. Sienkiewicza 15
87-800 Włocławek

 

ZARZĄD KOŁA

Prezes

Leszek Tretyn

tel.: 698-428-268

 

Wiceprezes ds. sportu

Dariusz Haberski

tel.: 698-752-153

 

Wiceprezes ds. org. i młodzieży

Andrzej Horst

tel.: 571-319-944

 

Skarbnik

Sławomir Grzonek

tel.: 600-727-497

 

Sekretarz

Czesław Wilczyński

tel.: 515-675-447

 

Gospodarz

 

 

Członek

Mirosław Bocheński

tel.: 604-677-500

 

Członek

Zbigniew Ossowski

tel.: 698-245-446

 

Członek 

Przemysław Strzelecki

tel.:508-315- 515 

Członek

Maciej Jastrzębski

tel. 508-011-310

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Artur Woźniak

tel.: 668-854-476

 

Z-ca Przewodniczącego

Sierakowski Paweł

tel.: 607-570-635

 

Sekretarz

Włodzimierz Godlewski

tel.: 607- 570- 635

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący

Jan Nowacki

tel.: 502-120-086

 

Z - ca Przewodniczącego

Zbigniew Ozdowski

tel.: 664-963-358

 

Sekretarz

Krzysztof Czapski

tel.: 784-660-157

 

Administrator strony