Konspekt prowadzenia zawodów

KONSPEKT
do prowadzenia zawodów wędkarskich w Kole PZW nr 126 „Policja”Włocławek

1. Uroczystego otwarcia i zakończenia zawodów dokonuje Prezes Koła lub osoba przez niego upoważniona.

2. Prezes Koła przedstawia z imienia i nazwiska Sędziego Głównego, który będzie prowadził określone zawody.

3. Sędzia Główny przedstawia skład osobowy Komisji Sędziowskiej, która będzie czuwała nad prawidłowym przebiegiem zawodów/wskazuje swojego zastępcę, sekretarza,sędziów sektorowych, kontrolnych i wagowych/.

4. Sędzia Główny opisuje łowisko, jeżeli jest to możliwe –określa jego rybostan, sposób rozstawienia i usytuowania stanowisk.

5. Omawia zasady zachowania bezpieczeństwa uczestników zawodów, w tym ustawiania platform wędkarskich w wodzie, wchodzenia lub brodzenia w wodzie, sposobu zabezpieczenia ostrz przy wiertłach podlodowych, potrzeby korzystania z linek zabezpieczających, podaje sposób kontaktu  z Sędzią Głównym, Sektorowym.

6. Sędzia Główny przekazuje zebranym informację o rodzaju mających się odbyć zawodów/spławikowe, spinningowe, podlodowe/, oraz podaje ich charakter/mistrzowskie, towarzyskie/.
7. Informuje o zaliczaniu bądź nie zaliczaniu ich do GPX Koła.

8. Podaje przepisy na podstawie, których będą rozgrywane zawody, a także gdzie  można zapoznać się z ich treścią/np. strona internetowa Koła w przypadku zawodów towarzyskich lub strona ZGPZW w przypadku zawodów rangi mistrzowskiej/, przypomina najistotniejsze zmiany wprowadzone w ostatnim czasie w Z.O.S.W w tym także zawarte w R.A.P.R. odnoszące się do wymiarów i okresów  ochronnych ryb.

9.  Przekazuje informacje odnoszące się do:
czasu trwania tury zawodów;
określenia godziny rozpoczęcia i zakończenia zawodów;
ilości i charakteru sygnałów związanych z poszczególnymi etapami zawodów/w tym także z zaistnieniem sytuacji nadzwyczajnych np. burzy/;
ilości zanęty i przynęt, regulaminowych długości wędzisk i siatek na złowione ryby;
sposobu formowania i podawania zanęty ciężkiej i lekkiej.

10. Sędzia Główny informuje wędkarzy o konsekwencjach w przypadku łamania regulaminu zawodów.

11. Na zakończenie prosi uczestników o zgłaszanie pytań i wątpliwości dotyczących kwestii związanych z mającymi się odbyć zawodami.

12. Po zakończeniu łowienia, ważenia ryb, potwierdzenia przez zawodników ilości zdobytych punktów, Sędzia Główny przedstawia wstępne wyniki zawodów, a następnie po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, ogłasza je jako ostateczne.

13. Wręczenia pucharów, dyplomów okolicznościowych i nagród rzeczowych dokonują Prezes Koła i Sędzia Główny zawodów.

Uwaga: Organizatorem zawodów wędkarskich w Kole PZW nr 126 „Policja” jest jego Zarząd. Za ich przygotowanie pod względem organizacyjnym i technicznym odpowiada Wiceprezes ds. Sportu. 
Przed każdym przedsięwzięciem, z miesięcznym wyprzedzeniem sporządzany jest komunikat organizacyjny, w którym zawarte są informacje dotyczące: rodzaju i charakteru zawodów, terminu ich przeprowadzenia, łowiska, miejsca i godziny zbiórki uczestników.
Komunikat umieszczany jest na stronie internetowej Koła oraz w miejscu ogólnie dostępnym dla zainteresowanych udziałem w zawodach.
 
opracował Leszek Tretyn - Koło PZW nr 126 "Policja"
 
Wasze komentarze (0)