Składki i Karta Wędkarska

Gdzie opłacić składki?


Informujemy Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów, że składki członkowskie i okręgowe można opłacać w sklepie wędkarskim we Włocławku przy ulicy Kaliska 100A. u skarbnika Koła – Kolegi Stanisława Włodarczyka (tel. 509-229-568).

Pod wskazanym adresem można również zdać egzamin na kartę wędkarską.


Informacje dotyczące czynności poprzedzających uzyskanie karty wędkarskiej:


Aby łowić na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska. Jest to dokument dożywotni, wydawany dorosłym i młodzieży od 14 lat przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe.


W praktyce aby uzyskać kartę wędkarską  należy:

A) Przyswoić sobie przepisy ustawy, rozporządzenia do ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym i regulaminu amatorskiego połowu ryb ze szczególnym uwzględnieniem przepisów związanych z ochroną (wymiary i okresy ochronne) i zasadami wędkarskiego połowu ryb. 

B) Zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb. Egzamin ten może być składany tylko i wyłącznie przed komisją egzaminacyjną działającą na terenie powiatu właściwego pod względem  miejsca zamieszkania zdającego. Osoba ta w czasie składania egzaminu winna:


  1) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną, 
  2) wnieść składkę egzaminacyjną w wysokości 30 zł, przy czym osoby w wieku od 14 do 16 lat są zwolnione z opłaty. Pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony pisemnym Zaświadczeniem Egzaminacyjnym.

C) Udać się do starostwa powiatowego - właściwego względem miejsca zamieszkania - i wystąpić o wydanie karty wędkarskiej - tzn.:

  1) pobrać, wypełnić i złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej (te czynności realizuje się w starostwie - praktycznie "od ręki") 
  2) złożyć Zaświadczenie Egzaminacyjne, 
  3) dostarczyć fotografię, 
  4) uiścić opłatę urzędową za wydanie karty w wysokości ok. 10 zł,