SSR K-126

Społeczna Straż Rybacka

Koła PZW nr 126 "Policja" 

  

 

Kontakt

kolo126@ompzw.pl

 

Skład grupy SSR

6 członków koła 126

 

Historia i działalność

 I Grupa SSR powstała w maju 2014 roku. Stworzono ją z 6 osób. W kwietniu 2015 roku grupa powiększona została o 2 osoby. Pierwszego przeszkolenia dokonywał komendant grupy - Leszek Olkiewicz. W br. w dniu 7-go listopada odbyło się przeszkolenie przez komendanta PSR we Włocławku - Ireneusza Jaroszewskiego. Przed szkoleniem zorganizowanym przez PSR komendant grupy SSR rozesłał drogą elektroniczną do członków grupy nową wersję Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, celem zapoznania się i omówienia na spotkaniu grupy w grudniu br. Na szkoleniu przez PSR omówiono problemy wynikające z ustawy o rybactwie-uprawnienia do kontroli, problemy bezpieczeństwa i potrzebę współpracy z PSR i POLICJĄ, szczególnie w zakresie zwalczania kłusownictwa. W szkoleniu wzięło udział tylko 3 strażników grupy. Przyczyną był fakt pracy w sobotę pozostałych.  

 

II W roku 2014 rzeka Wisła i zalew były praktycznie wyłączone z zainteresowania wędkarzy ze względu na postępowanie przed sądem i remont zapory, który niedawno się zakończył. Stąd kontrole grupy skupiały się na jeziorach. Należy zauważyć że dwa jeziora – Łuba i Czarne, leżące w pobliżu Włocławka, są traktowane w sezonie bardziej rekreacyjnie /kąpieliska/ niż wędkarsko.

 

III Wyposażenie członków SSR to aktualnie – 8 mundurów /6szt-2014 i 2 szt nabyte w 2015 r.

W listopadzie 2015 uzupełniono wyposażenie o 3 kapoki asekuracyjne – dla kontroli na lodzie i przy pomocy środków pływających /PSR i Policji/. Przekazane zostaną także rzutki, które koło posiada na stanie. Zakupiono także 1 lornetkę.

 

IV Brak pokrywy lodowej zimą 2014/2015 i problemy z Wisła zdecydowały o braku kontroli w I kw. 2015. Do chwili obecnej wykonano 15 kontroli jezior. Kontrole dotyczyły n/w jezior: Skoki Duże, Skoki Małe, Grójec, j. Lubiechowskie i Lutoborskie - wraz z Policją oraz j. Kępka. W trakcie kontroli 41 wędkarzy udzielono 4 pouczeń - kontrole z Policją,zlikwidowano 150 mb sieci.Wraz z Policją kontrolowano także Wisłę w granicach miasta. Nadzorowano także zarybianie J.Skoki.

 

WNIOSKI

- uzupełnić grupę SSR o członków bardziej dyspozycyjnych w czasie kiedy pracują PSR i Policja 

- uzupełnić w przyszłym roku wyposażenie o 2 lornetki i środek łączności - współdziałanie większych grup strażników

 

INFORMACJA

o działalności grupy SSR przy KOLE PZW Nr 126 „POLICJA” na dzień 30 grudnia 2016 r

Grupa SSR w trakcie 12 m-cy b.r. wykonała:

 

-14 patroli , w tym 8 z funkcjonariuszami POLICJI z Włocławka , Chocenia i Kowala

- skontrolowała nad wodami 47 wędkarzy na 24 obiektach wodnych powiatu włocławskiego i Wiśle

- uczestniczyła w zarybieniu J.Skoki w dniu 5 października 2016 -szczupakiem i karpiem

- uczestniczyła w sprzątaniu J.Skoki

 

Stan osobowy i wyposażenie grupy SSR

 

Grupa SSR powstała w maju 2014 r. i liczyła 6 osób. W następnym roku powiększyła się o 2 członków- do stanu 8 osób. W roku 2015 posiadała już 8 mundurów-koszty poniosło Koło PZW.

W trakcie roku 2015 i 2016 , w ramach dofinansowania OMPZW wyposażono strażników SSR w 3 kapoki asekuracyjne i lornetkę oraz rzutki, a w b.r. w 2 latarki diodowe , 3 monookulary i 1 zestaw radiotelefonowy Motorola. Ponadto 4 osoby otrzymały ocieplane buty wodoodporne i 8 osób etui na legitymację i odznakę-koszt Koła 126. Łączny koszt nakładów na SSR w 2017 r, to 2001 zł , z czego 700 zł zostanie zrefundowane.

 

Aktywność indywidualna Członków SSR.

 

W trakcie roku 2015 niektórzy członkowie przestali aktywnie uczestniczyć w kontrolach i szkoleniu. W dniu 5 listopada 2016 w przeszkoleniu prowadzonym przez PSR udział wzięło 4 członków grupy SSR i 1 kandydat do grupy. 1 osoba powiadomiła mnie że ponieważ pracuje, nie może uczestniczyć w szkoleniu. Pozostałe 3 osoby nie przekazały żadnej informacji. W dniu 18 listopada odebrałem od kandydata do SSR przekazane wcześniej materiały szkoleniowe, omówiliśmy instruktażowo problemy i specyfikę działania SSR. Od stycznia 2017 włączony zostanie w skład SSR. Pełne wyposażenie powinien otrzymać do końca I kwartału 2017 r.

 

WNIOSKI

 

1. W kwartale 2017 zdecydować o stanie liczbowym grupy SSR i ponownie rozdysponować wyposażenie , przekazane do dyspozycji strażnikom.

2. Kontynuować zasadę patroli mieszanych – z policjantami i być może ze Strażą Miejską na terenie miasta Włocławek.

3. Uaktywnić patrole na pojawiające się utrudnienia dostępu do wód wędkarzom , wynikające z zabudowy terenów przyjeziornych i budowy „prywatnych” pomostów”.

 

O wynikach i niektórych formach pracy Grupy Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Kole PZW Nr 126 „Policja”  w 2020 roku.

przeprowadzone akcje przeciwko kłusownictwu rybackiemu 3
uczestnictwo w zatrzymaniu kłusowników rybackich 2
przeprowadzenie akcji kontroli połowów wędkarskich 37
skontrolowanie osób wędkujących 350
pouczenia wędkujących 38
asystowanie w sprawach kierowanych do prokuratury 1
zatrzymanie i zabezpieczenie sieci stawnych/m. bieżące/ 910
liczba godzin przeprowadzonych przy zarybianiu 35


Niektóre akcje przeciwko kłusownictwu rybackiemu i kontrole połowów wędkarskich były przeprowadzone wspólnie z Policją i Państwową Strażą Rybacką.

Raport SSRK za pracę w 2021 roku

Komendant GRUPY SSR Koła Nr 126 „POLICJA”

Leszek Olkiewicz (od 2014 do 2017)

Jerzy Bazela (od 2017 )

Wasze komentarze (0)