II Otwarte Między Kołowe Zawody Spławikowe „Skoki 2020” - zaproszenie

Zarząd Koła PZW nr 126 „Policja” w dniu 6.09.2020 roku na półwyspie j. Skoki II, organizuje 
II Otwarte Między Kołowe Zawody Spławikowe „Skoki 2020” 


Sprawy organizacyjne:

 • zbiórka uczestników zawodów przed wjazdem na półwysep  o godz. 7.00;
 • zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane  pod telefonem 698 428 268 do 29.09.2020 r.;
 • zawody zostaną rozegrane zgodnie „Regulaminem towarzyskich zawodów spławikowych Koła PZW nr 126”;
 • organizator nie przewiduje posiłku na zakończenie zawodów;
 • dla najlepszych zawodników przewidziano puchary, dyplomy okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe;
 • przy ustalaniu wyników nie będą uwzględniane ukleje;

Warunki rozegrania zawodów obowiązujące od 30.05.2020 r.:

 • w zawodach uczestniczą tylko zawodnicy, sędziowie oraz organizatorzy;
 • każdy uczestnik przedsięwzięcia winien być zaopatrzony w rękawiczki i maseczki ochronne/od momentu przybycia do momentu opuszczenia zawodów/;
 • unikamy podawania rąk na powitanie;
 • obowiązuje odstęp min. 2 m. od osoby dla wszystkich uczestników zawodów;
 • warunkiem dopuszczenia do zawodów jest złożenie pisemnej deklaracji stwierdzającej, że uczestnicy nie są w trakcie leczenia bądź kwarantanny lub nie mieli kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS – CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni i nie mają objawów zakażenia/np. gorączki/.

Zarząd Koła PZW nr 126

Wasze komentarze (0)