Konkurs plastyczny „Czyste wody – zdrowe ryby” edycja 2021

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Koło PZW 126 ,,Policja” Włocławek oraz Szkoła Podstawowa im. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach.

2. Temat konkursu

Tematyką konkursu rysunkowego jest ochrona środowiska naturalnego, czystość naszych wód i ochrona rybostanu.

3. Cele konkursu

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno sportu wędkarskiego, ochronę środowiska naturalnego, czystości naszych wód i ochrona rybostanu oraz na możliwość spędzania czasu wolnego na łonie natury.

4. Warunki uczestnictwa

Konkurs skierowany jest do uczniów:

- oddziału przedszkolnego

- klas I-III

- klasy IV- VIII

Prace należy składać do dnia 20.04.2021r. 

5. Technika wykonania

Prace mogą być wykonane w formacie A-3 i A-4, każda praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną. Do konkursu uczestnik może złożyć jedną pracę.

6. Forma prac

Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice. Nadesłane prace nie będą zwracane – pozostaną do dyspozycji  organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych.


Organizator: Przemysław Strzelecki

Źródło: Szkoła Fabianki

Wasze komentarze (0)